PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁDZIELNI W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO
NA PODSTAWIE NOWELIZACJI PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO z 2011 r.

Zgodnie z projektowaną zmianą przepisów ustawy prawo spółdzielcze jeszcze w tym roku ma być możliwe przekształcenie Spółdzielni w spółkę prawa handlowego na podstawie zapisów wskazanej powyżej ustawy.

Dotychczasowa praktyka w tym względzie, opierała się o zasady swobody umów przewidzianej kodeksem cywilnym oraz wyrażonej w art. 3 prawa spółdzielczego zasady, iż majątek spółdzielni stanowi prywatną własność jej członków. Praktyka ta niejednokrotnie - ostatnio coraz częściej - spotykała się z negatywnym zapatrywaniem orzecznictwa sądów w tym w szczególności Sądu Najwyższego.

Rekomendujemy Państwu swoje usługi w tym zakresie. Proponujemy w szczególności rozważenie przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub komandytową. W całym procesie obsługi zapewniamy konkretność i rzetelność podejmowanych działań oraz całkowitą lojalność i dyskrecję poruszanych zagadnień.

Prosimy o kontakt, z którymś ze wspólników zarządzających pod numer telefonu: 696 001 330 (r.pr. Krzysztof Wójcik), 600 089 205 (r.pr. Zbigniew Klepacz), 600 978 707 (r.pr. Maciej Wąsik) lub adres mailowy kancelaria@kancelariakww.pl z podaniem numeru kontaktowego - skontaktuje się z Państwem, któryś ze wspólników zarządzających.


Kancelaria Prawna Klepacz Wąsik Wójcik Radcowie Prawni s.c.
adres: ul. Roosevelta 17, 90-056 Łódź

tel.: (042) 637-57-58, fax:(042) 298-54-18